Quy định sử dụng dịch vụ và Nội quy

Khi tham gia diễn đàn, có nghĩa là bạn đã đồng ý với các nội quy và quy định của chúng tôi đưa ra. Chúng tôi có quyền xóa bài viết, khóa tài khoản tạm thời, khóa vĩnh viễn mà không cần báo trước nếu như bạn/ bài viết của bạn vi phạm quy định của chúng tôi.

Những bài viết của đội ngũ quản trị (Chúng tôi) đều dựa vào quan điểm cá nhân/ có nguồn từ sách vở, internet... Chúng tôi luôn cố gắng để đảm bảo tính chính xác của vấn đề đưa ra. Tuy nhiên trong những trường hợp đặc biệt/ cụ thể, những nội dung này có thể không chính xác hoàn toàn. Chúng tôi mong bạn đọc thông cảm và phản hội lại để chúng tôi hoàn thiện hơn.

Những bài viết của các thành viên (khác) phản ánh ý kiến cá nhân của họ, chúng tôi không có quyền chỉnh sửa hay hiệu chỉnh vì vậy chúng tôi không đảm bảo tính chính xác của vấn đề được đưa ra. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với các lỗi phát sinh khi bạn sử dụng/ áp dụng các bài viết đó.

Bạn phải đồng ý không sử dụng Dịch vụ để đăng hoặc liên kết đến bất kỳ Nội dung mà có tính phỉ báng, lăng mạ, hận thù, đe dọa, có khả năng xúc phạm, có chứa nội dung người lớn (đồi trụy), có chứa thông tin cá nhân của người khác, vi phạm bản quyền, khuyến khích hành vi phạm pháp, hoặc vi phạm tất cả các điều luật khác.

Nếu bạn muốn sử dụng những nội dung trên diễn đàn, kể cả những trao đổi giữa các thành viên với nhau bạn đều phải ghi nguồn bài viết rõ ràng.

Tất cả Nội dung bạn gửi lên hoặc tải lên có thể được kiểm duyệt bởi Ban quản trị. Không đăng bất ký Nội dung nào bạn cho là cá nhân hoặc tối mật.

Các điều khoản này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, xin hãy dừng việc đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn muốn đóng tài khoản của mình, xin hãy dùng mục Liên hệ - Góp ý.