Hàn sửa gang bằng que Ni-99

Hàn sửa gang bằng que Ni-99
  1. luomvechai
    ước gì có giàn máy của thằng cha trong video thôi !đến đời cháu mình an cũng không hết .giàn máy đó làm ra khối tiền!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    14 Tháng mười một 2014