Lựa chọn kỹ thuật hàn MIG kéo hay Đẩy?

Lựa chọn kỹ thuật hàn MIG kéo hay Đẩy?