Máy tẩy rửa inox

Máy tẩy rửa inox
  1. sontungdhhh
    không hiểu dung dịch trong máy là chất gì mà làm sạch hay ghê?
    7 Tháng bảy 2014